Spring til indhold

118 Dk Oplysningen

  Sidst opdateret den november 17, 2022 19:37

  TDC 118.dk – oplysninger på private, virksomheder og offentlige …

  118.dk modtager data fra alle danske teleudbydere og din optagelse bliver vist på 118.dk uden redigering. Når virksomheder bliver registreret i 118.dk’s systemer indsamler vi også virksomhedsoplysninger fra CVR. Findes dine oplysninger på Google selvom de er fjernet fra 118.dk skal du kontakte Google for sletning:

  118 – Adresse og telefonnummer, mobilnummer, kort og

  118 – På www.118.dk finder du Adresse- og telefonnummeroplysninger samt kort og rutevejledninger/planer på 118. www.118.dk. SOG; KORT; RUTEPLAN; … 118 Oplysningen – 118.Dk Ring til 118 eller søg på 118.dk. Tlf. 118. se kort Gem vCard; Ruteplan Flere informationer …

  Forside / Folketingets EU-Oplysning

  Artikel 118 Afsnit VIII (art. 119-144) Artikel 119 … EU-Oplysningen Søg. Menu. Søg. Temaer FAQ Aktuelt Danmark i EU Fakta og tal Politikker Borger i EU … Om EU.dk. Adgang med tegn Cookies …

  Oversigt / Folketingets EU-Oplysning

  Kapitel 3 (art. 114-118) … EU-Oplysningen Søg. Menu. Søg. Forside Temaer FAQ Aktuelt … Om EU.dk. Adgang med tegn Cookies Privatlivspolitik Tilgængelighedserklæring Om EU-Oplysningen Folketingets EU-Oplysning. Tlf.: 3337 3337. Send en e-mail. [email protected] Stil et spørgsmål …

  Retsinformation

  13.08.2019 · Bekendtgørelse af lov om social service. Hermed bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1530 af 18. december 2018, § 13 i lov nr. 1711 af 27. december 2018, § 1 i lov nr. 1720 af 27. december 2018, § 3 i lov nr. 278 af 26. marts 2019, § 2 i lov nr. 497 af 1. maj 2019, § 1, nr. 15 …

  Fører: flyt fartbøden til dig selv | Bøder | Politi

  Overtrædelse af oplysningspligten medfører bøde på 2500 kr. (færdselslovens § 118, stk. 1). Du er som ejer / registreret bruger af køretøjet ikke forpligtet til at give oplysningen i følgende tilfælde: Hvis du selv har ført køretøjet; Hvis du har overladt køretøjet til en person, der ikke lovligt kunne føre køretøjet, fx hvis …

  Sundhedsloven – Danske Love

  § 118 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at tilvejebringe tilbud om sundhedsydelser efter afsnit IX. § 118 a Regionsrådet eller kommunalbestyrelsen yder mod betaling behandling efter § 119, §§ 120-134 og kapitel 38-41 til personer fra andre EU-/EØS-lande, Færøerne og Grønland, der ikke har bopæl her i landet. Stk. 2.

  Selskabsloven – Danske Love

  Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde § 1 Denne lov finder anvendelse på alle aktieselskaber og anpartsselskaber (kapitalselskaber). Stk. 2. I et aktie- eller anpartsselskab hæfter aktionærerne og anpartshaverne (kapitalejerne) ikke personligt for kapitalselskabets forpligtelser, men alene med deres indskud.

  Hvem ringer til mig? Sådan finder du navnet bag telefonnummeret

  16.07.2021 · I dag er den selvfølgelig online via hjemmesider som krak.dk, degulesider.dk eller 118.dk – sidstnævnte kan du også ringe til på, ja 118 – bedre kendt som oplysningen. Det koster 20 kr., så det er nok lige så smart selv at prøve online. 2. Find telefonnummeret på Google.

  Retsinformation

  25.05.2018 · Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand.

  Dänemark – Wikipedia

  Dänemark (dänisch Danmark [ˈdænmɑk]) ist ein Land im nördlichen Europa und neben Grönland und den Färöern eines der drei Länder des Königreiches Dänemark.Das zwischen der Skandinavischen Halbinsel und Mitteleuropa gelegene Staatsgebiet umfasst eine Fläche von 43.094 km², wovon 23.872 km² auf die Halbinsel Jütland und der Rest auf Inseln entfallen.

  Skriv et svar