Spring til indhold

Bier I Danmark

  Sidst opdateret den maj 24, 2023 06:40

  Vilde Bier I Danmark | Sammen skaber vi bedre forhold for vilde …

  De fleste kender humlebier og honningbier, men der er faktisk registreret 292 forskellige arter af bier i Danmark. Så udover honningbien er der registreret 29 forskellige slags humlebier og 262 enlige bier… Læs mere Hvad kan du gøre for de vilde bier?

  Bier i Danmark – her er 8 du skal kende | Samvirke

  22.07.2019 · Der er 5000-6000 biavlere i Danmark Hvornår: Kan ses fra marts og helt indtil september. Rød murerbi (Osmia bicornis) Murerbien har sit navn fra de små vægge, den murer imellem de yngelceller, som den anlægger i hule …

  Danmarks bier

  Du kan se an­tal­let af arter inden for samtlige 33 slægter af bier, der er repræsenteret i Danmark, og finde information om de danske biarters geo­gra­fi­ske ud­bredelse og dens ændring over tid (registrerede fund før 1975 og fund fra 1975 og senere).

  Fakta: Bier i Danmark – Jyllands-Posten

  6.01.2018 · I Danmark er der registreret knap 290 arter af bier, hvoraf honningbien er én. De fleste bier er enlige, hvor hunbierne bygger hver deres rede. Der er herhjemme 29 arter af humlebier, hvoraf de 21 bygger rede og lever i kolonier med en dronning og arbejderbier – …

  Hvad er det for en bi? | Vilde Bier I Danmark

  Hvad er det for en bi? Med 292 forskellige arter af bier i Danmark er det ikke nogen let opgave at finde ud af hvilken art, man har fundet. De letteste at bestemme er humlebierne. Hver art har en meget karakteristisk farvetegning. For de solitære bier er det lidt sværere. Man kan få hjælp til at artsbestemme en vild bi på f.eks. www.naturbasen.dk

  Vilde bier – Danmarks bifauna | vildebier.dk

  Danmarks bifauna Der kendes her­hjemme hele 295 for­skel­lige bi­arter, for­delt på 33 slæg­ter. Få et over­blik over de danske biers store di­ver­si­tet via vores sys­te­ma­tisk over­sigt i tabel­form. Se mere » 295 arter af danske bier

  Danmarks bifauna – oversigt | vildebier.dk

  De 265 arter af enlige bier, vi kender fra Danmark, tilhører 32 forskellige slægter. Arterne i otte af disse slægter (blod­bier, panser­bier, kegle­bier, hvepse­bier, perle­bier, pragt­bier, filt­bier og sørge­bier) er klepto­parasiter, der snylter på andre arters for­syninger (bibrød).

  Artikler | Vilde Bier I Danmark

  Vilde Bier i Danmark tilbyder nye medlemmer to poser gratis frø. Den ene pose er med hjemmehørende blomsterarter – alle gode pollen- og nektarkilder for vilde bier og andre bestøvende insekter. Frøene er indsamlet i den danske natur i sommeren og sensommeren…

  Lær de enlige bier at kende – Danmarks …

  14.07.2020 · Facts om enlige bier i Danmark: De stikker meget sjældent. Nogle af de enlige bier har faktisk så lille en brod, at de slet ikke kan stikke igennem menneskehud. Hvis du bliver stukket kan det hjælpe at suge giften ud. De har …

  Tal om bier | Biavl.dk

  Den danske honningproduktion dækker halvdelen af det danske forbrug af honning. Der kan høstes 30-50 kilo honning/bifamilie/år – udbyttet varierer dog meget og afhænger blandt andet af vejret og udbuddet af blomstrende planter. DANSKE BIAVLERE Hovedparten (93%) af de danske biavlere er fritidsbiavlere og de har i gennemsnit 9 bifamilier hver.

  Bier – MST

  Men i Danmark kendes faktisk hele 292 forskellige arter af bier, hvoraf over 240 arter er bofaste, vilde og hjemmehørende i den danske natur. Bierne kan overordnet inddeles i to typer. Der er de sociale bier, såsom honningbier og …

  Hvor mange arter af bier i Danmark? – nogetsvar.com

  Der er 288 forskellige arter af bier i Danmark. Heraf er 29 arter af humlebier, hvoraf 21 er redebyggende og lever i kolonier med en dronning og arbejderbier, ligesom honningbien. Andre humlebier snylter på de redebyggende arter. Hvad er bier? Bier. 1 Blodbi, Sphecodes, næsten nøgne arter med rød og sort bagkrop.

  Rødliste over alle danske bier | vildebier.dk

  Familien gravebier omfatter i Danmark hele 63 arter af jordbier ( Andrena) og 2 arter af strithårsbier ( Panurgus ). Begge arter af strithårsbier er livskraftige (LC), mens for jordbier gælder det kun for 28 arter.

  Beeliving – Bier i Danmark

  Bier i Danmark manglende steder de kan finde føde, det skyldes tildels sygdomme hos bierne. Et af de største problemer hos bierne er varroamiden, der kom til landet i 1980’erne i forbindelse med import af bier og dronninger. Miden suger blod fra bierne og gør dem svage, så de dør en for en, til hele familien til sidst er bukket under.

  Folder: Danmarks vilde bier | Vilde Bier I Danmark

  16.01.2021 · Folder: Danmarks vilde bier. 16.01.2021. Foreningen Vilde Bier i Danmark har lavet en folder, som giver en introduktion til de vilde bier i naturen. Du kan hente den her ….

  Bier – Læs om deres biologi og adfærd samt bekæmpelse af dem

  31.01.2018 · Der findes, som tidligere nævnt, over 280 forskellige biarter i Danmark. Heriblandt er jordbier, humlebier og honningbier. Jordbier er et eksempel på en enlig og semi-social biart. Jordbierne bor i løs jord og sand, hvorfor de ofte findes ved grusveje, sandede bakker og heder. Her graver de tunneller ned i sandet, hvori æggene lægges.

  Vilde bier i Danmark – Home – Facebook

  Vilde bier i Danmark, Odder. 4,933 likes · 79 talking about this. Vilde bier i Danmark er en frivillig, landsdækkende forening med fokus på humlebier og andre vilde bier og deres levevilkår….

  Vilde bier i Danmark – Startside – Facebook

  Vilde bier i Danmark er en frivillig, landsdækkende forening med fokus på humlebier og andre vilde bier og deres levevilkår. Spørgsmål via messenger …. Vilde bier er ligesom flere af vore sommer­fugle blevet sjældne. Også de arter, der engang var almindelige i Danmark. Biernes levesteder og fødekilder ….

  Wird das Bier in Zukunft knapp und teuer?

  for 1 time siden · Das führt überall zu Ernteeinbußen – und es wird immer wärmer. Schon 2019 kam eine Studie deshalb zu dem Ergebnis: Bier könnte durch die Folgen des Klimawandels knapp werden. Das könne den Bierpreis in Zukunft verdoppeln, in manchen Ländern sogar vervierfachen. Noch liegt der Liter Bier nach Informationen des Business Insiders bei …

  Skriv et svar