Spring til indhold

Hvad Er En Biskop

  Sidst opdateret den maj 24, 2023 06:40

  J.P. Mynster – Wikipedia, den frie encyklopædi

  Jacob Peter Mynster (8. november 1775 – 30. januar 1854) var en dansk teolog og biskop over Sjællands stift fra 1834 til sin død.. Hans far var kammerråd og inspektør ved Frederiks Hospital Christian Gudzon Peter Mynster, der døde allerede 1777.Moderen, Frederikke Nicoline Christiane født Ring, giftede sig samme år med overlæge ved samme hospital Frederik Ludvig Bang, men …

  Hvad ønsker Fyens Stift sig af en ny biskop? I hvert fald ikke …

  Oct 02, 2022 · Hvad er det vigtigste for en ny biskop at sætte fokus på? Kristeligt Dagblad har mødt tidligere sognepræst Karen Blauenfeldt Dam (øverst th.), Per Høegh (øverst tv.), der er næstformand i Ørbæk Kirkes menighedsråd, Jørgen Samsing Bendixen, sognepræst i Vor Frue Kirke i Odense, og Kirsten Svane, formand for menighedsrådet på Ærø.

  Dannebrog – Wikipedia, den frie encyklopædi

  Etymologi. Det er almindeligt accepteret, at ordets andet led (-brog) betegner en form for tøjstykke (og dermed også en fane).. Det har været foreslået, at det første led (danne-) er den samme som i ord som Danevirke og Danmark, altså “dan(sk)ernes”. Det har ført til den traditionelle udlægning af ordet som: “danernes fane”.En anden mulighed, der har vundet mere indpas i nyere tid, er …

  Folkekirkens Digitaliseringskonference: Forside – km.dk

  Shitstorme, hate speech, hævnporno, fake news, digital afhængighed og informationsoverload er virkelighed og hverdag. ’Digital dannelse’ er et af tidens buzzwords – men der er langt fra enighed om, hvad det betyder at være digitalt dannet. I dette Vincent F. Hendricks foredrag får du et bud på, hvad det vil sige at være digitalt dannet.

  viborgstift.dk | viborgstift.dk

  De er drevet af begejstring. De ønsker at gøre en forskel for andre, og de gør et stort stykke arbejde uden at få penge for det. I serien En Frivillig Forskel sætter vi fokus på, hvem de kirkefrivillige er, hvad der driver dem, og hvilken betydning deres indsats har for folkekirken.

  Valdemar den Store – Wikipedia, den frie encyklopædi

  Valdemar opbyggede en stærk kongemagt og rettede flere slag mod venderne, støttet af vennen Absalon, som han i 1158 udnævnte til biskop i Roskilde. I 1159 samlede Valdemar en sjællandsk ledingsflåde og gennemførte et togt mod venderne. I de følgende år gennemførtes en række togter, der kulminerede med indtagelsen af Rügen i 1169. I …

  Endnu en kandidat melder sig til Fyns bispevalg: Jeg er poetisk …

  Sep 12, 2022 · Endnu en kandidat til bispeembedet på Fyn har meldt sig, og han siger nej tak til flere konsulenter. Anders Kjærsig vil have præster … der melder sig i kampen om bispestolen i Fyens Stift, der står ledig, når biskop Tine Lindhardt fratræder i januar. . Foto: Dalhoff Casper/Jyllands-Posten/Ritzau Scanpix. … hvad der sker. Derfor er vi …

  Biskop Henrik Wigh-Poulsens tale til bisættelsen af Thorkild …

  Sep 15, 2022 · Biskop Henrik Wigh-Poulsen forestod bisættelsen af Thorkild Simonsen i Aarhus Domkirke. Her er hans tale i fuld længde. … I alt hvad I, i familien, fortæller, og i alt hvad der fremgår af de mange mindeord om Thorkild Simonsen, er det så tydeligt, hvor stærkt Jesu nye bud har præget hans udsyn og hans handlinger og hans møde med sine …

  Tine Lindhardt – Wikipedia, den frie encyklopædi

  Tine Lindhardt (født 16. november 1957 i Nørresundby) siden 4. november 2012 biskop over Fyens Stift.. Tine Lindhardt blev i 1984 cand.theol. fra Århus Universitet.Hun blev ordineret i Viborg Domkirke i 1985 og havde herefter præsteembeder i Rind, Herning, Hadsten, Horsens og Ballerup.. I 1998 blev hun vært og tilrettelægger i Danmarks Radio på programmet “Mennesker …

  Forside – PolioForeningen

  Både læger, en landsretssagfører, redaktører og en biskop bakkede massøsen Amy Schoulund op og skabte en forening, som stod i opposition til både PolioForeningen og sundhedsmyndighederne. Læs artiklen. Hjælp & rådgivning. PolioLinjen. Få gratis og uvildig vejledning på telefon for dig, der er berørt af polio eller post-polio. Læs mere.

  Se årets program for Danmarks nye sprogfestival! | SPROGENSE

  Sep 17, 2022 · Både fredag og lørdag er der på festivalen uanede muligheder for at lege, være kreativ og bygge LEGO® bogstaver. En sjov og kreativ aktivitet for både børn, voksne og alle andre som har lyst til at lege med og boltre jer med ikke mindre end 100.000 LEGO klodser. Alle de flotte, kreative bogstaver bliver placeret på hver enkelt LEGO byggeplade, som herefter føjes til …

  Romerskkatolske kirke – Wikipedia, den frie encyklopædi

  Definitioner og doktriner. Katolsk kommer af det græske ord katholikos, der betyder almindelig, universel (egentlig dét, der gælder til alle tider), og heri ligger selve grunden til de katolske kirkers selvforståelse: De er den samlede kristendom på tværs af alle skel (nationale, sociale, politiske etc.). Den katolske kirke regner sig for apostolisk, dvs. at den i sit væsen og sin …

  Aarhus – Wikipedia, den frie encyklopædi

  Aarhus ([ˈå·ˌhu’s]) eller Århus er Danmarks næststørste og Jyllands største byområde med 285.273 indbyggere (2022).I Aarhus Kommune bor der 355.238 indbyggere (2022).Aarhus Kommune definerer Aarhus’ Storbyområde (kaldet Business Region Aarhus) til at omfatte samtlige kommuner i den statistiske landsdel Østjylland samt Viborg Kommune, hvilket …

  aalborgstift.dk | aalborgstift.dk

  Læs månedshilsen fra biskop Thomas Reinholdt Rasmussen til stiftets ansatte, menighedsråd og frivillige. TEMA: Grøn omstilling … Den danske folkekirke er, som mange andre, berørt af den aktuelle situation i Ukraine og flere kirker spørger, hvad de lokalt kan gøre. Find inspiration her. K-værktøjskasse. Til stiftets kirker: Står du …

  Roskilde Domkirke – Wikipedia, den frie encyklopædi

  Roskilde Domkirke er domkirken i Roskilde.Domkirken er blandt de vigtigste kirkebygninger i Danmark og et af de vigtigste monumenter overhovedet, på grund af sine enestående arkitektur og sin tilknytning til Danmarkshistorien.Domkirken er opført i det 12. og 13. århundrede i gotisk stil i teglsten som et af de tidligste eksempler i Skandinavien, men rummer i dag arkitektoniske …

  Island – Wikipedia, den frie encyklopædi

  Det, der særligt ledte til opløsningen af den islandske fristat, kendes som Sturlungatiden, en periode med ufred og interne stridigheder mellem nogle af landets mægtigste slægter.Perioden er beskrevet i Sturlungasaga og endte med, at Island kom under den norske krone. Herredømmet over Island gik videre til Danmark-Norge omkring 1380, da kongerigerne i Danmark, Norge og …

  Alle online | Slægtsforskernes Bibliotek

  Biskop N. F. S. Grundtvigs Levnetsløb, udførligst fortalt fra 1839. Bind 2; Biskop Nicolay Edinger Balle´s Slægt gennem 350 år (herunder Linierne von Balle og Ballé). Biskop P. Tetens Efterkommere paa Sværd- og Spindesiden; Biskop Peder Jakobsen Hygom. Et Bidrag til Pietismens Historie. Biskop Peder Jensen Hegelund 1542-1614 : en …

  Salmer | Folkekirken.dk

  Dateringen er omdiskuteret, men der er bred enighed om, at det enten er skrevet i 1837 eller 1838. 1839: Præst ved Vartov Hospital. 1844: I Rødding åbnede den første folkehøjskole. Folkehøjskolerne og friskolerne tog deres afsæt i Grundtvigs idé om ”skolen for livet”, folkeoplysning, som skulle bygge på samtalen mellem lærer og elev.

  København – Wikipedia, den frie encyklopædi

  København er Danmarks hovedstad og er med 1.345.562 indbyggere (2022) landets største byområde omfattende 18 kommuner eller dele heraf.. Den indre by havde 809.314 indbyggere d. 1. juli 2022 og er af Danmarks Statistik defineret som bestående af Københavns Kommune (areal: 90,10 km 2; befolkningstal: 647.509 1. juli 2022), Frederiksberg Kommune (areal: 8,70 km 2; …

  Ribe Domkirke – Wikipedia, den frie encyklopædi

  I 1542 blev en af hovedmændene i den danske reformation Hans Tausen biskop i Ribe, og i 1560 fjernede han spor af den katolske historie ved at overmale væggene og fjerne katolske symboler. I dag er en del af de tidligere malerier afdækket. I 1634 indtraf endnu et dramatisk øjeblik i kirkens historie, da vandet under en stormflod trængte ind i kirken.

  Tidligere biskop: Jeg kastede terninger om min første …

  Sep 29, 2022 · Glem ikke bønnen. Bønnen iklæder én, så man ikke står afklædt og alene, når man er i tjeneste, og den rodfæster én i budskabet. Jeg havde i mange år det faste ritual at slå korsets tegn, inden jeg gik på hjemmebesøg. Det mindede mig om, hvad jeg kom for, og hvad jeg kom med – at jeg ikke var i mit eget ærinde, og at jeg var båret.

  Københavns Kommune – Wikipedia, den frie encyklopædi

  Københavns kommune er administrativt opdelt i 10 bydele: Amager Vest, Amager Øst, Nordvestkvarteret-Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro-Kongens Enghave og Østerbro.Dette er resultatet af en reduktion fra 15 bydele, som blev gennemført fra 2006 til 2008.I Indre By, der også omfatter Christianshavn, er dog oprettet to …

  Færøerne overvejer at bede om lov til at stemme en anden dag

  Oct 05, 2022 · Kaj Leo Holm Johannesen, som er tidligere lagmand på Færøerne, skriver på Facebook, at 1. november er en dag, hvor man mindes. Ikke en dag, man går til valg. Til det færøske medie Sosialurin siger biskop på Færøerne, Jógvan Fríğriksson, dog, at han ikke mener, at der er noget i vejen for, at et valg kan afholdes 1. november, selv …

  Færøerne overvejer at bede om lov til at stemme en anden dag

  Oct 05, 2022 · Ikke en dag, man går til valg. Til det færøske medie Sosialurin siger biskop på Færøerne, Jógvan Fríğriksson, dog, at han ikke mener, at der er noget i vejen for, at et valg kan afholdes 1. november, selv om det er mindedag. Folketingsvalg på Færøerne er flere gange før blevet afholdt på andre tidspunkter end i Danmark.

  Ulv – Wikipedia, den frie encyklopædi

  Ulven eller den grå ulv (Canis lupus) er et rovdyr, der lever i Europa, Asien og Nordamerika.Den er Europas næststørste landrovdyr, idet kun den brune bjørn er større.. Ulven holder til i skov og på steppelignende arealer, hvor den jager i et kobbel, en stor flok, bestående af et forældrepar og dets voksne afkom. Ulven er et typisk superrovdyr i sit område, med kun mennesker og tigre …

  Gudum Kloster – Wikipedia, den frie encyklopædi

  Gudum Kloster er et tidligere nonne kloster og siden reformationen en herregård, beliggende i Gudum Sogn i Lemvig Kommune.Klosteret hørte under Benediktinerordenen og nævnes første gang i et testamente fra 1268.Navnet “Gudum” betyder gudhjem og kan stamme helt tilbage fra vikingetiden. I 1484 fik nonnerne tilladelse fra biskop Hartvig i Ribe til at flytte klosteret hen til …

  Politikere på kirkebesøg: I er afgørende for sammenhængskraften …

  Oct 13, 2022 · De tre politikere (fra venstre) Kasper Sand Kjær (S), Karen Ellemann (V) og Morten Messerschmidt (DF) blev bedt om at fortælle, hvad de havde lært til dagens arrangement. I stedet for at bruge sin tur på at tale spurgte Morten Messerschmidt, om Mikael Wandt Laursen ville bede en bøn for de tilstedeværende.

  Peter Frederik Suhm – Wikipedia, den frie encyklopædi

  Peter Frederik Suhm (også Friderich) (født 18. oktober 1728 i København, død 7. september 1798 i Øverød ved Holte) var en dansk historiker og bogsamler.. Suhm var en søn af kommandørkaptajn (senere admiral) Ulrik Frederik Suhm (død 28. november 1758).Han blev født i København og i sin barndom fik han privat undervisning af forskellige lærere, heriblandt flere både dygtige og …

  Slesvig (by) – Wikipedia, den frie encyklopædi

  Slesvig by (tysk: Schleswig, sønderjysk Sljasvig) er en by i det nordlige Tyskland, beliggende i den nordøstlige del af delstaten Slesvig-Holsten.Den er et administrativt centrum i Sydslesvig og bispesæde. Den har ca. 24.500 indbyggere.Byen er opstået på nordsiden af fjorden Slien, efter at vikingehandelspladsen Hedeby opløstes.. Byen Slesvig var dansk indtil 1864.

  Selvfølgelig må kvinder være præster. Det var sådan, det begyndte

  Sep 10, 2022 · Og at kvinder ikke må være præster, fordi det “står i Biblen”, er i bedste fald en fejllæsning. Tilføj til læseliste Nogle forskere hævder, at det første, kvindefjendske citat først er tillagt Paulus senere, da den katolske kirke var etableret, og kvinderne blev luset ud af bibelteksterne, og derfor skulle man have argumenterne i orden.

  Otte Knudsen Rud – Wikipedia, den frie encyklopædi

  Otte Knudsen Rud (til Møgelkær) (15. maj 1520 på Vedby – 11. oktober 1565 på Svartsjö Slot) var en dansk admiral.. Han udmærkede sig som skibschef under Den Nordiske Syvårskrig og blev i 1565 flådechef efter Herluf Trolle.Ved Bornholm indlod han sig i kamp med en overlegen svensk flåde og blev fanget. Han døde samme år af pest i fængslet i Stockholm.

  Danske monarkers titler – Wikipedia, den frie encyklopædi

  Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem.Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.. Danske monarkers titler er en gammel tradition, der oprindeligt fortalte hvilke landområder, regenten var herre over. Med tiden blev titlerne mere en slags pynt end en egentlig information, for da de tyske …

  Harald Blåtand – Wikipedia, den frie encyklopædi

  Harald Blåtand og faderen Gorm. Om Haralds fader Gorm (eller Vurm, orm) fortæller en dansk biskop til den tyske krønikeskriver Adam af Bremen, at han var “… om jeg må sige, en overordentlig farlig orm og ikke så lidt fjendtligt indstillet over for de kristne.Han stræbte efter fuldstændigt at udslette kristenheden blandt danerne og fordrive præsterne fra sit land.

  Frederik 3. – Wikipedia, den frie encyklopædi

  Frederik III (18. marts 1609 – 9. februar 1670) var konge af Danmark-Norge fra 1648 til 1670.Han tilhørte den oldenborgske slægt og havde som valgsprog: Dominus providebit (Herren vil råde). Under hans regeringstid blev det meste af Danmark kortvarigt besat af svenske tropper, og som betingelse for fred afstod han i 1658 Skåne, Halland og Blekinge til den svenske krone.

  Holmegaard Værk – Nordens nye museum for glas, design og …

  Holmegaard – en oplevelse af historiske dimensioner. Kom helt tæt på livet på Holmegaard, og bliv blæst bagover af historien om Danmarks første, sidste og eneste eksisterende glasværk. Det er her, at ikoniske stykker glas som Provence-skålen, Skibsglassene, Lotus-stagen og Blixen-vasen er tænkt, formet og født.

  Helligåndshuset i København – Wikipedia, den frie encyklopædi

  Ved Helligåndskirken på Amagertorv i København ligger Helligåndshuset, der med sine over 700 år er en af hovedstadens ældste bygninger.Et helligåndshus var oprindeligt en verdslig velgørenhedsinstitution, der sørgede for sygepleje til de fattige og tog sig af hittebørn.. Helligåndshuset i København (domus sancti spiritus Hafnis) blev senere en del af et …

  P.E. Lange-Müller – Wikipedia, den frie encyklopædi

  Først i 1892 stiftede han selv et hjem, idet han blev gift med Ruth Block, med hvem han fik tre døtre.Hun var adoptivdatter af konsul Frederik H. Block til Kokkedal og Sophienberg, og efter enkefru Blocks død i 1897 arvede P.E. Lange-Müller via sin hustru Sophienberg, som han ejede til 1922, og som familien anvendte som sommerbolig.Sophienberg gik dernæst i arv til Lange …

  Sct. Nicolai Sogn | Sct. Nicolai Sogn

  Så geografisk er sognet meget stort med tre meget forskellige kirker: Sct. Nicolai Kirke, Søndermarkskirken og Løget Kirke. Som kirke tilstræber vi at være en vedkommende og nærværende kirke som udbyder gudstjenester og tilbud til alle aldre. Vi vil gerne være DIN kirke! Derfor er du altid velkommen til at kigge indenfor.

  Aristoteles – Wikipedia, den frie encyklopædi

  Ideen om en scala naturae blev udviklet af Aristoteles. Han klassificerede dyrene på en hierarkisk måde, hvilket bl.a. byggede på indsamlinger foretaget af Alexander den Store, og var med til at give ham betegnelsen zoologiens fader. Dette var grundlaget for klassifikationen af dyr i over 2.000 år.. Aristoteles var af den overbevisning, at alt i hele verden er opbygget af de fire …

  Mission Afrika – Bliv en del af noget større sammen med os

  Alle Mission Afrikas aktiviteter i landet er derfor indstillet. I sommeren 2019 blev en ny biskop valgt ved navn Solomon Scott-Manga. Biskoppen påtager sig en betydningsfuld rolle i at genopbygge kirkens sekretariat og ledelse. Mission Afrika sender allerede nu støtte til kirken i denne genopbygningsproces.

  Kodeks – Wikipedia, den frie encyklopædi

  Codex var romernes ord for bog.Oprindelig var den sat sammen af flere tavler af træ eller elfenben.Oftest var pladerne dækket af voks, hvori man kunne ridse bogstaver med en griffel.Da Julius Cæsar skrev om Gallerkrigene, skulle han imidlertid have udbredt de bogruller, han skrev på, så de dannede en bog i harmonikaform.Efterhånden blev ordet codex også brugt om bøger …

  Jordens søjler – Wikipedia, den frie encyklopædi

  Jordens søjler er en roman af Ken Follett, der udkom i 1989 i England med originaltitlen: The Pillars of the Earth.Den handler om opførelsen af en katedral i Kingsbridge, en fiktiv by i England.Denne har de eksisterende katedraler i Wells og Salisbury som forlæg.. Handlingen er henlagt til midten af 1100-tallet, primært under det anarki, som opstod efter Det Hvide Skibs …

  Skriv et svar