Spring til indhold

Julehjælp Til Førtidspensionister

  Sidst opdateret den november 23, 2022 19:13

  Det er muligt hvert år, for udsatte og værdigt trængende familier at søge julehjælp fra flere forskellige velgørende organisationer. Alle disse velgørende organisationer driver specifikke julehjælpsordninger. Disse er generelt til de mest trængte personer og familier, som ellers ikke ville have mulighed for at få en dejlig jul.

  Hvad er julehjælp?

  Julehjælp Til Førtidspensionister
  Julehjælp Til Førtidspensionister

  Julehjælp er et udtryk, der bruges til at beskrive den type bistand, der tilbydes af velgørende organisationer og andre organisationer i juleperioden.

  Hovedformålet med denne støtte er at reducere den økonomiske byrde for familier og enkeltpersoner, som ellers kan kæmpe med at købe gaver til deres børn, betale for mad eller betale gæld.

  Julehjælp kan komme i mange former, lige fra direkte pengedonationer til værdibeviser til mad eller brændstof. I nogle tilfælde er der også specifikke programmer, der leverer tøj og legetøj til børn.

  Nogle velgørende organisationer tilbyder julehjælp til alle medlemmer af samfundet, uanset deres omstændigheder eller hvor mange penge de har til rådighed. Andre begrænser deres tjenester til visse grupper såsom ældre, handicappede eller dem, der lever i fattigdom.

  Julehjælp Til Førtidspensionister

  Juletiden er en af ​​de dyreste tider på året, men det kan også være en meget stressende tid, hvis du har en lav indkomst. Er du førtidspensionist eller førtidspensionist, er der nogle særlige hensyn, der kan være med til at gøre julen mere behagelig.

  Som førtidspensionist eller handicappet kan du have ret til ydelser fra flere forskellige kilder på én gang. Disse omfatter:

  Julebonus

  Julebonus er et engangsbeløb på op til 1.000 kr., der udbetales til alle danske statsborgere over 18 år i december hvert år, uanset ansættelsesforhold. Det omfatter alle personer, der har boet i Danmark i mindst tre måneder i løbet af de sidste to år og var tilmeldt deres kommune pr. 1. oktober (også selvom de var midlertidigt i udlandet).

  Alderspension

  Hvis du er over 65 år og modtager alderspension fra Det Sociale Sikringssystem eller har fået fritagelse for arbejdspligt på grund af sygdom eller ulykke, kan du være berettiget til yderligere dagpenge i juledagene.

  Social pension

  Dette er den største fordel for personer, der har nået den lovbestemte pensionsalder, som i øjeblikket er 65 år for kvinder og 66 år for mænd. Du får en procentdel af din gennemsnitlige indkomst over dit arbejdsliv frem til den lovpligtige pensionsalder. Hvis du ikke er berettiget til social pension, fordi din indkomst overstiger 3.300 kr. om måneden (ca. 425 euro eller 370 kr.), så kan du stadig søge om delpension (efterløn) i stedet for.

  Førtidspension

  Det kan du gøre krav på, hvis du er uarbejdsdygtig på grund af sygdom eller tilskadekomst og har betalt danske sociale bidrag i mindst 10 år i alt, siden du nåede den lovbestemte pensionsalder (p.t. 65 år for kvinder og 66 år for mænd). Dit handicap skal attesteres af en læge, som også vurderer, om det er sandsynligt, at det varer mere end tre måneder. Hvis dit handicap forventes at fortsætte efter det fyldte 67. år, vil det automatisk blive betragtet som permanent.’

  Alderspension

  Det er en ældreydelse, som betales af den kommune, hvor du bor. Du skal være over 60 år og have boet i Danmark i mindst 10 år for at være berettiget til denne ydelse. Du kan også få andre ydelser fra kommunen, såsom bolighjælp og tillæg til din pension, hvis du lever med et handicap.

  Hvem kan søge julehjælp?

  Julen kan være en meget svær tid for mange mennesker. Du kan have mistet dit arbejde, eller du kan have svært ved at få enderne til at mødes på grund af sygdom, handicap eller andre årsager. Hvis du er en af ​​de mange mennesker, der står i denne situation ved juletid, så undrer du dig måske over, hvor du skal henvende dig for at få hjælp.

  I Danmark er der en række organisationer, der yder hjælp til jul og andre særlige lejligheder. Disse omfatter velgørende organisationer, kirker og offentlige myndigheder som Dansk Røde Kors. Den form for bistand, der ydes, varierer efter den enkelte organisations kapacitet og ressourcer, men de fleste tilbyder økonomisk bistand i form af madkuponer eller gavekort. Nogle tilbyder også tøjkuponer eller legetøj til børn i nød.

  Julehjælp i Danmark er tilgængelig for personer, der opfylder følgende kriterier:

  • De bor i Danmark eller er bosiddende i et land, der har en socialsikringsaftale med Danmark.
  • De er under 65 år og har et handicap.
  • De bor alene eller har ingen til at hjælpe dem med deres daglige behov.
  • Deres indkomst overstiger ikke DKK 22.000 om året (ca. $3.500).

  Her kan du søge om julehjælp

  Hvis du har brug for hjælp i juletiden, men ikke ved, hvor du skal henvende dig, er her en liste over nogle organisationer, der muligvis kan hjælpe:

  Blå Kors

  Er du ledig og har brug for hjælp til at betale julen, kan du søge om hjælp hos Blå Kors. Ansøgningsperioden er fra 1. oktober til 31. oktober.

  Den hjælp du kan få fra Blå Kors varierer fra provins til provins. Nogle steder er hjælpen begrænset til madkuponer, mens den andre steder også omfatter tøjkuponer.

  For at søge hjælp fra Blå Kors skal du gå ind på din lokale kommunes eller folkeregisterets hjemmeside. Hver kommune har sit eget ansøgningsskema, som du kan finde på deres hjemmeside.

  Du skal have en adresse i Danmark for at modtage eventuelle ydelser udbetalt af kommunen, så hvis du ikke har en adresse endnu, kan du med fordel vente til efter jul med at søge.

  Mødrehjælpen

  Mødrehjælpen er en velgørende organisation, der hjælper enlige forældre og familier på sociale ydelser. Organisationen giver mad- og tøjkuponer samt penge, så folk kan købe gaver til deres børn.

  Herunder finder du en liste over hvor, hvordan og hvornår du kan søge om julehjælp:

  Ansøgningssted: Mødrehjælpens kontorer i København, Hillerød og Aarhus.

  Hvornår skal du ansøge: Ansøgningsfristen er den 9. december 2022 kl. 10.

  Eller

  Du kan ringe til Mødrehjælpen på +45 70 20 15 00 eller sende en e-mail til [email protected] Du får information om, hvordan du søger julehjælp samt hvornår ansøgningsperioden starter.

  Dansk Folkehjælp

  Dansk Folkehjælp er en humanitær organisation, der hjælper mennesker i nød. Organisationen har en særlig julefond, der giver økonomisk hjælp til familier i nød i ferieperioden.

  For at søge denne hjælp skal du kontakte Dansk Folkehjælp direkte via deres hjemmeside eller telefonisk. Telefonnummeret er +45 72 22 22 22. Herefter får du en tid, hvor du kan drøfte din situation og fortælle, hvorfor du har brug for hjælp denne jul.

  Når du har fået din aftale, vil Dansk Folkehjælp tage stilling til, om du er berettiget til hjælp eller ej, og hvor mange penge de eventuelt vil give dig.

  Det er muligt at søge fra 26. oktober. Ansøgningsfristen er den 20. november 2022. Tjenesten er tilgængelig for alle danskere og udlændinge med bopæl i Danmark.

  Har du brug for hjælp, kan du kontakte Dansk Folkehjælp enten på telefon eller e-mail. Du finder kontaktoplysningerne her: www.folkekirkenshus.dk/danmark/om-os/distrikter

  Frelsens Hær

  Gælder fra 1. november til 15. december. For at modtage økonomisk hjælp fra Frelsens Hær skal du være medlem af organisationen, men der er ingen kontingent. Hvis du ikke er medlem, kan du blive det ved at udfylde en ansøgningsformular her.

  Dansk Røde Kors

  Dansk Røde Kors tilbyder hjælp til familier, der har det svært økonomisk i højtiden.

  Du kan søge om julehjælp, hvis du er ledig eller arbejder mindre end 24 timer om ugen, er enlige forsørgere med et barn under 18 år eller har en familie med to børn under 18 år. Derudover skal din husstand tjene mindre end 33.000 kr. om måneden efter fradrag for husleje, sygesikring og andre udgifter. Hvis du tjener mere end dette beløb, men stadig har brug for økonomisk støtte, kan du være berettiget til yderligere støtte fra din kommune.

  Mængde af julehjælp

  Mængden af ​​julehjælp, der modtages, afhænger af, om du er i privat eller almen bolig, og antallet af personer, der bor i din husstand.

  Hvis du bor i privat bolig, skal din kommunalbestyrelse give dig mindst 100 £ til din husleje i løbet af december, hvis de beslutter, at der er en god chance for, at du ellers ville være hjemløs i julen. I praksis betyder det, at de fleste vil modtage mellem £100 og £200 i deres huslejeudgifter, hvis de er berettiget til julehjælp.

  Afsluttende ord

  Siden 1800-tallet, hvor pensionen blev indført i Danmark, er vi blevet et velfærdssamfund. I den tid har den danske regering spillet en stor rolle i samfundet og sørget for velfærd og regulering af forskellig art. Det har betydet, at folk kunne få adgang til huse, uddannelse og andre offentlige faciliteter. Der er stadig markant flere offentlige ydelser, end der var, da den danske stat startede, og stadig i dag spiller den danske stat en stor rolle i, hvad der påvirker os som individer og vores velfærd; dette inkluderer også vores glædelige julefejring i december.

  Glædelig jul!

  Gud velsigne Danmark!

  Julehjælp | Folkekirken.dk

  Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en landsdækkende privat forening, som yder økonomisk eller rådgivningsmæssig støtte til fortrinsvist enlige forsørgere og gravide, herunder uddeler foreningen julehjælp. Læs mere og find ansøgningskema her. Se mere

  Julehjælp 2022 til udsatte og værdigt trængende familier …

  Julehjælp er en facebook gruppe udelukkende bestående af frivillige, som formidler gaver til børn i økonomisk trængte familier. Ansøgerne indsender en ønskeliste, som andre i gruppen kan vælge at give. Gruppen er både for ansøger om julehjælp samt mennesker, som gerne vil hjælpe børn i økonomisk trængte familier til at få en god jul.

  Førtidspension – tilkendt efter 2003 – borger.dk

  Læs mere om krav til bopæl og statsborgerskab for førtidspensionister Er du statsborger i et land uden for Storbritannien og EU/EØS, kan du få førtidspension, hvis du: er flyttet til eller har fået arbejde i Storbritannien eller et EU/EØS-land efter den 31. december 2020 og

  Førtidspension satser 2022 og regler om arbejde og …

  Tillægget ydes til økonomisk vanskeligt stillede førtidspensionister. Du kan søge personligt tillæg til enkeltudgifter som flytning, egenbetaling af briller, diætkost m.m. Du kan få nedsat din medielicens til det halve, hvis du har en personlig tillægsprocent på 100 pct., …

  Løntilskud for førtidspensionister – borger.dk

  Job med løntilskud til førtidspensionister hos Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (nyt vindue) Løn- og arbejdsvilkår . Løn- og arbejdsvilkår aftales mellem dig og arbejdsgiveren i samarbejde med de faglige organisationer. Løntilskud . For at få …

  Julehjaelp – Frelsens Hær

  Julehjælp Alle har ret til at kunne holde en rigtig jul. Men et stigende antal udsatte har ikke råd til at finansiere den dyre højtid. Derfor har Frelsens Hær uddelt julehjælp i over 100 år. Andesteg, brunede kartofler, rødkål og brun sovs. Pakkekalender, mandelgave og pakker under juletræet. En traditionel dansk jul koster i omegnen […]

  julehjælp til førtidspensionister

  Ukendt. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: Navn, adresse, postnr. Med julehjælp, som består af: Kolonialvarekurv eller gavekort til REMA 1000, værdi DKK 500 ; 1 x gavekort til børnene til Fætter BR, værdi DKK 500 – Min vurdering er, at vi fÃ¥r en rekordstor julehjælp i Ã¥r.

  julehjælp til førtidspensionister

  julehjælp til førtidspensionister branch code danske bank. November 9, 2021 . superloppen middelfart

  julehjælp til førtidspensionister

  huse til salg langeland rudkøbing; julehjælp til førtidspensionister. November 9, 2021 November 9, 2021 …

  julehjælp til førtidspensionister

  תפריט. דף בית; תחומי פעילות; מגזרי פעילות; לקוחות; המלצות

  Julehjælp | BEHANDL OS ORDENTLIGT

  1.11.2019 · Forældrefonden har julehjælp som legat Frelsens Hær kan søges fra den 1. november til den 30. november 2019 Gestus Nord er for nordjyder Julehjælpen.dk Kirkens Korshær søges lokalt Logen Concentus kan søges 1. november til 30. november 2019 Mødrehjælpen ansøgningsfristen for at søge om Julehjælp i 2019 er torsdag den 12. december kl. 10.00

  Søg julehjælp hos Mødrehjælpen her – Mødrehjælpen

  Tre børn = 1.500 kr. Du kan ansøge om hjælp til børn, der er hjemmeboende, eller hvis du har en fast samværsaftale. Hvem kan søge om julehjælp? Ansøgningen er åben for både par og enlige forældre. Du skal matche følgende kriterier, for at komme i betragtning til Mødrehjælpens Julehjælp: Du skal have børn under 18 år.

  Julehjælpen. Registrér

  Beskriv hvorfor du søger om julehjælp (minimum 20 ord): *. Din adgangskode. Adgangskode: *. Bekræft adgangskode: *. Accept af vilkår. Ved at ansøge om julehjælp accepterer jeg følgende vilkår: Der må kun søges én gang pr husstand. Der må kun søges til børn under 18 år. Der må kun søges til egne børn.

  Legater – K10 – Flexjob & Førtidspension

  8.08.2015 · jeg søgte ved røde kors julehjælp, fik af vede det gik igennem kommunen, så skrev jeg til komunnen, at jeg søgte, fik en mail am det var til de familier de kendte i systemet. så skrev jeg til dem man kunne godt have styr på sit liv men være fattig, fik 800 kr. søgte også ved møderhjælpen , selv om jeg ikke er enlig, fik 1200

  Legat ⇒ Julehjælp fra Dansk Folkehjælp – Legatbogen

  1 x gavekort til børnene Enlige Personer, som er på én af følgende overførselsindkomster: – Kontanthjælp, ledighedsydelse, ressourceydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge, førtidspension, SU, uddannelseshjælp, uddannelsesydelse, integrationsydelse Personer, som har hjemmeboende børn under 18 år Sådan ansøger du

  julehjælp til fattige/storforbrugere – Mybanker: Sammenlign …

  24.12.2009 · julehjælp til fattige/storforbrugere. Viser 10 indlæg – 1 til 10 (af 10 i alt) jens38 Forfatter 24-12-2009 12:51. Indlæg … Men er førtidspensionister fattige? I følge indkomst definitionen er de det nok jeg kender flere der sagtens kan få det til at hænge sammen og der er altså ingen der dør af sult i danmark. Ja der er hjemløse men …

  julehjælp til førtidspensionister

  genbrug risskov lystrupvej / husqvarna batterioplader / dansk a-niveau pensum / grammatiske fejl dansk / julehjælp til førtidspensionister. 9 November 2021. julehjælp til førtidspensionister

  Hvem kan søge? – Dansk Folkehjælp

  – Uddannelseshjælp – SU – Sygedagpenge – Førtidspension have hjemmeboende børn under 18 år. Alle ansøgninger bliver verificeret af de sociale myndigheder i ansøgerens bopælskommunerne. Dermed sikrer vi, at det er dem, der trænger mest, der får hjælp. Feriehjælp kan søges her i perioden 1. til 30. april Ferieophold med egenbetaling Følg os på

  julehjælp til førtidspensionister

  julehjælp til førtidspensionister. By November 9, 2021 skæreunderlag metermål …

  Faglige seniorer – Legatbogen

  Frivilligt socialt arbejde til af foreninger til gavn for ældre; Hillerød Kommune (§79) Ukendt. Harry Nielsens Fond … Julehjælp til pensionister og til langvarigt syge medlemmer af 3F. Ukendt. Lyngby-Taarbæk Kommune

  Mangler du penge? Se om du kan få støtte fra legater og fonde

  21.05.2019 · 1. Spild ikke din tid. Hvis du ikke opfylder alle betingelser, er der ingen grund til at søge. ”For mange ansøgere søger, selvom de ikke opfylder kravene fra fondene”, forklarer Tine Brodersen. ”Det er simpelthen spild af tid. Du får nemlig …

  Legat: Julehjælp – StuderendeOnline.dk

  1 x gavekort til børnene Enlige Personer, som er på én af følgende overførselsindkomster: – Kontanthjælp, ledighedsydelse, ressourceydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge, førtidspension, SU, uddannelseshjælp, uddannelsesydelse, integrationsydelse Personer, som har hjemmeboende børn under 18 år 30.11.2022

  Få vejledning som ansøger – Susi og Peter Robinsohns Fonden

  Hvem kan søge. . Fonden uddeler primært et beløb til enkeltpersoner, som har en indtægt på niveau med kontanthjælp og førtidspension (A-ansøgninger). Derudover uddeles der mindre beløb til enkeltpersoner eller organisationer, som har brug for støtte til initiativer, der har til formål at afhjælpe social nød i enhver forstand (B- og …

  Julehjælp til fattige familier | KNR

  Julehjælp til fattige familier. 10. november 2012 · 12:39 af Pipaluk Høegh. … – Vores målgruppe i år er pensionister og førtidspensionister, siger formand for Kalaallit Røde Korsiat’s landsbestyrelse, Tove Blidorf. Det vil senere blive annonceret i Qaqortoq, hvor og hvordan pensionister kan ansøge om julehjælp, hvis de har brug for …

  Førtidspension >> Hvad, hvornår, hvordan og hvor meget? 2022 …

  4.01.2022 · Du kan i øvrigt også selv tage initiativet og indstille til, at din førtidspension gøres hvilende, hvis du føler dig klar til arbejdsmarkedet. De fleste førtidspensionister har et reelt ønske om at komme tilbage på arbejdsmarkedet for at bidrage til samfundet og have kolleger. Det økonomiske incitament spiller givetvis også en rolle.

  HVEM KAN SØGE OM JULEHJÆLP HOS DANSK …

  gennemført i Danmark siden år 2000 og frem til i dag. Vi kan ikke hjælpe alle med julehjælp og har derfor valgt at prioritere som anført. Det betyder imidlertid ikke, at du ikke kan søge andre organisationer om hjælp. VI HJÆLPER DE ANSØGERE SOM OPFYLDER ANSØGNINGSKRAVENE

  Førtidspension – Se regler og satser i Seniorhåndbogen

  Du kan få tilkendt førtidspension, hvis du er mellem 18 år og folkepensionsalderen og din arbejdsevne er varigt nedsat, så du under ingen omstændigheder kan komme helt eller delvist i arbejde eller i uddannelse. Personer mellem 18 og 39 år kan kun tilkendes førtidspension i helt særlige tilfælde. Det kræves, at det er helt åbenbart …

  julehjælp til førtidspensionister

  lejeloven opsigelse værelse; steen steensen blicher stamtræ; sønderborg statsskole eliteidræt; systane øjendråber børn; afløbsrens bedst i test; borgerservice fredensborg

  SØG OM STØTTE – KV Fonden

  Socialt udsatte. KV Fonden uddeler større beløb og legater på 15.000 kr. til: Enlige mødre med mindst et hjemmeboende barn. Mennesker, der pga. sygdom er kommet midlertidigt i nød. Og personer hvis sygdom gør, at de har behov for rekreationsophold, de ikke selv har råd til.

  Supplerende Arbejdsmarkedspension til førtidspensionister og …

  Ordningen tilbydes både til førtidspensionister på den nuværende ordning og på den gamle ordning samt til seniorpensionister. Bidraget skal ikke medregnes i din skattepligtige indkomst. Der betales arbejdsmarkedsbidrag af indbetalingerne på samme måde som med ATP og andre pensionsordninger. Du kan selv vælge, om bidraget skal indbetales …

  julehjælp til førtidspensionister – billingsoftwarebangalore.in

  20.04.2018 · Uncategorized. 09 Nov 2021. julehjælp til førtidspensionister

  Flere enlige har behov for julehjælp | Kristeligt Dagblad

  Flere ønsker julepakker. Børnenes Kontor i København vil traditionen tro uddele pakker til en værdi af 1000 kroner stykket til 2300 trængte familier, der er blevet henvist gennem skoler i København. Cirka 6000 har søgt om julepakken, hvilket er en stigning på 20 procent i forhold til i fjor. Organisationens forretningsfører i …

  Førtidspension – Hvem kan få førtidspension? – Legal Desk

  Førtidspension er en offentlig social pension, der bevilges af kommunen, men udbetales af Udbetaling Danmark. Det er altså kommunen der vurderer, om en person har væsentlig og varig nedsat arbejdsevne, som er de helt overordnede krav. Førtidspension kan …

  julehjælp til førtidspensionister

  julehjælp til førtidspensionister. julehjælp til førtidspensionister. Posted on April 6, 2021 …

  Førtidspension – Gamle og nye regler – aeldresagen.dk

  12.01.2022 · Sagsbehandlingsfrister ved ansøgning om Gl. og Ny førtidspension samt Seniorpension. Ny førtidspension – eks. Ansøgningen skal afgøres senest 3 måneder efter den er er overgået til behandling efter pensionsloven. Der er ingen frister for, hvornår sagen skal påbegyndes efter pensionsloven.

  julehjælp til førtidspensionister – wefindyourhome.ca

  lejlighed til salg københavn k; Search. Close search. Close Menu. autorisationsloven kloak. roser er røde sjove digte. Categories. hanstholm fyr overnatning. julehjælp til førtidspensionister. Post author By ; Post date julepynt 2021 søstrene grene;

  Førtidspension, seniorpension og job med løntilskud

  16.05.2022 · Have boet i Danmark i mindst tre år, fra du fyldte 15 år, til du nåede pensionsalderen; Du må ikke modtage førtidspension eller seniorpension; Du kan læse meget mere om samt søge om tidlig pension på Borger.dk: Om tidlig pension. Job med løntilskud (tidligere skånejob) til førtidspensionister (uanset ordning)

  Til kamp mod julehjælpen | Kristeligt Dagblad

  Egoisme og grådighed har overtaget julen, mener sognepræst Anne Braad, som ikke længere vil uddele julehjælp Til kamp mod julehjælpen | Kristeligt Dagblad Go to content

  Frelsens Hær forventer rekorduddeling af julehjælp – TV 2

  1.12.2014 · 1. dec. 2014, 08:43. På trods af et lille fald i antallet af familier, der har søgt ansøgt om julehjælp, forventer Frelsens Hær i år med over 8000 hjælpepakker at hjælpe et rekordstort …

  Hvem kan søge? – Berlinsfond.dk

  For at modtage støtte fra Fonden skal følgende betingelser efter bestyrelsens praksis være opfyldt: 1. Ansøgeren skal være syg, synshandikappet eller ældre. Legatmodtagere kan være ansøgere, som lider af en sygdom af alvorlig karakter, som er længerevarende. Det kan f.eks. være personer med kræftlidelser eller andre lidelser med …

  Julehjælp til fattige familier | KNR

  Julehjælp til fattige familier. novembari-p 10-at 2012 · 12:39 Uannga: Pipaluk Høegh. Fattige familier i Grønland har ikke altid råd til at holde jul, derfor vil flere af Kalaallit Røde Korsiats lokale afdelinger give julekurve og gavekort.

  Mulighed for julehjælp forlænges – Kolding

  30.11.2020 · Mulighed for julehjælp forlænges. 438 har allerede søgt julehjælp, men på grund af Corona situationen i år, støtter de otte lokale Rema1000 købmænd i Kolding med 400 ekstra julepakker. Derfor forlænger Kolding Kommune ansøgningsfristen til Julehjælp frem til den 13. december 2020. Da det kan være svært at overskue alle …

  40 på venteliste til at få en hyggelig jul | Herning Folkeblad

  22.12.2018 · Dansk Folkehjælp har skrevet 40 familier på venteliste til julehjælp. Udgivet: 22. december 2018, 14.00. … Det er kun få førtidspensionister, vi kan hjælpe, fortalte Bodil Markmøller. 40 på venteliste. Bodil Markmøller er formand for den lokale afdeling af Dansk Folkehjælp. Hun sad ved bordet i kælderen under FOA-Herning på …

  Julehjælp fra beboerrådgivningen | Skræppebladet

  Mødrehjælpen har også julehjælp, men hjælpen er her rettet til de familier, der allerede er i kontakt med Mødrehjælpen, så hvis du er i forbindelse med Mødrehjælpen, så spørg der. Herudover er der mulighed for at søge ved din lokale kirke. Det er forskelligt fra …

  Donation – Legatfonden

  Hvis du ønsker at støtte os, modtager vi med stor taknemmelighed donationer af enhver beløbsstørrelse, der efter ønske kan tillægges Legatfondens formue – eller kan blive anvendt til almindelig uddeling. Vi hjælper typisk med huslejerestancer, el-og varmeregninger, briller, møbler og ikke mindst julehjælp.

  Skriv et svar